TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA

 Vállaljuk tűzvédelmi oktatások elvégzését.

 

  Vállaljuk tűzvédelmi oktatások szervezését, megtartását is.

 A szolgáltatásra kérje egyedi árajánlatunkat.

 Az oktatás tartható a Megrendelő helyiségében, illetve a mi irodánkban is - (10 főig).

1996. évi XXXI. törvény a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tűzoltóságról

22. §

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

Az oktatás menete

Tartalma:

általános tűzmegelőzési ismeretek,
az adott tevékenységet érintõ szabályok,
a tűzjelzés módja,
tűz esetén szükséges teendők,
tűzriadó (kiürítési) terv, menekülési útvonalak;
a tűzvédelmi szabályzat előírásai (ha van).

Gyakorisága:

Tűzriadó terv szerinti kiürítési gyakorlat: évente egy alkalommal
Ismétlődő tűzvédelmi oktatás: évente egy alkalommal;
Új belépõ munkavállaló esetén: a munkavégzés megkezdése elõtt;
Soron kívüli oktatás: tűzesetet követõen, az építmény funkciójának megváltozásakor, a munkafolyamat tűzveszélyességének megváltozásakor, más munkakörbe helyezéskor.

Dokumentálása:

Oktatás: az e célra rendszeresített oktatási naplóban. vagy oktatási íven. Fel kell tűntetni legalább az oktatás helyét, idejét, az oktatás tárgyát, az oktatásra kötelezettek létszámát és az oktatáson megjelentek létszámát, az oktató nevét az oktatottak nevét, aláírását.

Kiürítési gyakorlat: jegyzőkönyv formájában. Fel kell tűntetni a gyakorlat helyét, időpontját, a feltételezett tűzeset helyét, a résztvevők nevét és aláírását, valamint a gyakorlat során tapasztaltakat, beleértve a kiürítéshez szükséges időt és a résztvevők tevékenységét is.

  Ismétlődő oktatás: az e célra rendszeresített oktatási naplóban vagy oktatási íven.  Fel kell tüntetni legalább az oktatás helyét, idejét, az oktatás tárgyát, az oktatásra kötelezettek létszámát és az oktatáson megjelentek létszámát, az oktató nevét az oktatottak nevét, aláírását.

Tűzvédelmi szakvizsga 

A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete

a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrõl,

a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga

részletes szabályairól

 

"1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez

A tûzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztõk és az építõipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzõk.

2. Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely idõpontban 300 kg tömegmennyiséget    meghaladó mennyiségû tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségû ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzõk.

3. Éghetõ gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzõk.

4. Tûzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzõk.

5. Tûzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzõk.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelõk, terméküzemeltetõk, anyag- és termékgyártás-vezetõk.

7. Tûzoltó készülékek karbantartását végzõk.

8. Beépített tûzjelzõ berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzõk.

9. Beépített tûzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzõk.

10. Beépített tûzjelzõ berendezéseket tervezõk, a kivitelezésért felelõs mûszaki vezetõk, valamint az üzembe helyezõ mérnökök.

11. Beépített tûzoltó berendezéseket tervezõk, a kivitelezésért felelõs mûszaki vezetõk, valamint az üzembe helyezõ mérnökök.

12. Tûzállóságot növelõ bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzõk.

13. Beépített hõ- és füstelvezetõ rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzõk."

A rendelet teljes szövege letölthető a www.gov.hu oldal  jogszabálykereső menüpontjából!