TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA
 

Megjelent a 259/2011 (XII.7) Kormány rendelet a tűzvédelmi bírságról.

 

A rendelet a 116/1996 (XII.24) számú kormányrendeletet hatálytalanította.

A hatályos rendelet meghatározza a tűzvédelmi szabálysérétések szankcionálási feltételeit,

ill. az összeghatárokat, amelyek a tűzvédelmi hiányosságok feltárása alkalmával kiszabásra kerülhetnek.

Az összegek a rendelet mellékletében szerepelnek.

A táblázatot az alábbiakban ismertetjük:

 

     1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

 

 

Tűzvédelmi szabálytalanság

 

Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/

 

Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/

 

1.

 

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

 

100 000

 

1 000 000

 

2.

 

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

 

200 000

 

3 000 000

 

3.

 

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő

 

100 000

 

1 000 000

 

4.

 

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

 

30 000/kijárat

 

45 000/kijárat

 

5.

 

Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított

 

60 000/kijárat

 

90 000/kijárat

 

6.

 

Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

 

200 000/kijárat

 

300 000/kijárat

 

7.

 

Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal

 

300 000/kijárat

 

400 000/kijárat

 

8.

 

Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül

 

60 000/közlekedő

 

100 000/közlekedő

 

9.

 

Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével)

 

100 000

 

1 000 000

 

10.

 

A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése

 

100 000

 

3 000 000

 

11.

 

Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása

 

60 000

 

200 000

 

12.

 

Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított

 

50 000

 

1 000 000

 

13.

 

Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása

 

50 000

 

1 000 000

 

14.

 

Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása

 

30 000

 

2 000 000

 

15.

 

A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése

 

100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy

 

 

16.

 

Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével):

 

 

 

– készenlétben tartás hiánya

 

50 000/készülék

 

 

– karbantartás hiánya

 

30 000/készülék

 

17.

 

Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér

 

 

 

 

a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:

 

100 000/rendszer

 

400 000/rendszer

 

 

b) 101–500 m2 alapterületű:

 

200 000/rendszer

 

1 000 000/rendszer

 

 

c) 500 m2 feletti alapterületű:

 

400 000/rendszer

 

2 000 000/rendszer

 

18.

 

Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya

 

150 000/rendszer

 

1 500 000/rendszer

 

19.

 

Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt.

 

60 000

 

1 000 000

 

20.

 

Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya

 

40 000

 

1 000 000

 

21.

 

Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása

 

30 000

 

1 000 000

 

22.

 

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása

 

100 000/fő

 

23.

 

Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért

 

100 000/eltiltott fő

 

24.

 

Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság)

 

100 000

 

1 000 000

 

25.

 

Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya

 

100 000

 

1 000 000

 

26.

 

Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott

 

60 000

 

1 000 000

 

27.

 

Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt

 

100 000/munkavállaló

 

28.

 

Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt

 

100 000/munkavállaló

 

29.

 

Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről

 

100 000

 

500 000

 

30.

 

Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el

 

60 000

 

250 000

 

31.

 

Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza

 

60 000

 

200 000

 

32.

 

Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket

 

60 000

 

2 000 000

 

33.

 

A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya

 

100 000/rendszer

 

1 000 000/rendszer

 

34.

 

A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya

 

50 000/rendszer

 

300 000/rendszer

 

35.

 

Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el

 

60 000

 

130 000

 

36.

 

A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé

 

30 000

 

1 000 000

 

37.

 

Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte

 

100 000

 

1 000 000

 

38.

 

A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése

 

100 000

 

1 000 000

 

39.

 

Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét

 

300 000

 

3 000 000

 

40.

 

Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén

 

20 000

 

60 000

A rendelet teljes szövege letölthető a https://magyarorszag.hu/ oldal  jogszabálykereső menüpontjából!