TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA

 

 Cégünk vállalja tűzoltó készülékeinek ellenőrzését és javítását.

Amennyiben nem szeretné készülékeit összeszedni és behozni műhelyünkbe, vállaljuk a területen történő készülék ellenőrzést is.

(Általában a megrendelők így kérik!)

Elkészítjük a tűzoltó készülék nyilvántartást.

Kérés esetén tűzvédelmi költségvetést készítünk (Ingyenes szolgáltatás)


A szolgáltatás díja: 500 Ft+áfa/db

Nagyobb darabszám esetén az árból engedményt adunk.

A közölt ár magában foglalja az ellenőrzési jegyet és a hologramos matricát is.


A tűzoltó készülék készenlétben tartásának feltétele, hogy az éves ellenőrzés szakcég által megtörténjen. A nem hitelesített tűzoltó készülék nem minősül tűzoltó készüléknek, és az üzemképtelen tűzoltó készülék készenlétben tartásáért a hatóság tűzvédelmi bírságot szab ki. (Lásd alábbi menüpont!)

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

(részlet)

10. Karbantartás

21. § (1) A karbantartás elvégzését a karbantartást igazoló címke és az OKF azonosító jel felragasztása jelöli, melyek a gyártó jelöléseit nem takarhatják el.

(2) Az OKF azonosító jelet úgy kell felragasztani, hogy a karbantartást igazoló címkét részben fedje át, de az adatokat ne takarja el. Az OKF azonosító jel kizárólag a karbantartást igazoló címkével együtt és csak egyszer használható fel.

(3) A karbantartás során a korábban használt karbantartást igazoló címkék eltávolítása – a legutolsó közép- vagy teljes körű karbantartást és gyártói végellenőrzést, vagy újratöltést igazoló címkék kivételével – az OKF azonosító jellel együtt történik.

(4) A karbantartást igazoló címke tartalmazza

a) a „FELÜLVIZSGÁLVA” szót,

b) a karbantartó szervezet nevét és címét,

c) a karbantartó személy aláírását, vagy az aláírással egyenértékű azonosító jelzést,

d) a karbantartás jellegét (alap-/közép-/teljes körű karbantartás, újratöltés),

e) a karbantartás dátumát (év, hónap), és

f) a következő karbantartás esedékességét időponttal megadva (év, hónap), amelyet angolul és németül is meg kell adni.

(5) A karbantartást igazoló címke

a) öntapadós kivitelű,

b) közérthető nyelvezetű,

c) segédeszköz nélkül olvasható, (a betűméret minimum 3 mm)

d) nem zavaró logóval, emblémával kiegészíthető, és

e) olyan anyagú, melynek élettartama a felülvizsgálat érvényességi idejével arányos.

(6) A vonatkozó műszaki követelménynek nem megfelelő tűzoltó készülékek esetében a nyomáspróba adatait (év, hónap, a nyomáspróbát végző jele) a tűzoltó készülék tartályán és hajtóanyag palackján maradandóan és jól látható módon, a tartályon adattáblával, a hajtóanyag palackon beütéssel kell feltüntetni.

7. A készenlétben tartó feladatai

13. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

a) az előírt telepítési helyen van,

b) rögzítése biztonságos,

c) látható,

d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,

e) használata nem ütközik akadályba,

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott,

h) fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,

i) zárópecsétje sértetlen,

j) felülvizsgálata esedékes-e, és

k) állapota kifogástalan, üzemszerű.

(2) A vizsgálatot a karbantartó szervezet is végezheti.

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről.

14. § (1) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 1. melléklet 1. táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült (kiürített) tűzoltó készülékek újratöltéséről.

(2) A 13. § (1) bekezdésben meghatározott időszakot tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja.

A rendelet teljes szövege letölthető a www.gov.hu honlap Jogszabálykereső menüpontjából!

 

Nyomtatvány letöltése itt