TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA
 

Cégünk vállalja tűzcsapjainak ellenőrzését és javítását.

 

 

 

A szolgáltatás díja: 500 Ft+áfa/db

Nagyobb darabszám esetén az árból engedményt adunk.

A közölt ár magában foglalja az ellenőrzési jegyet és a sorszámozott műanyag plomba árát is.

                                                                      Elkészítjük a tűzcsapnyilvántartást.

Kérés esetén tűzvédelmi költségvetést készítünk (Ingyenes szolgáltatás)

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat, javításokat, rövid határidővel elvégezzük.

Vállaljuk a tömlők és sugárcsövek nyomáspróbáját és javítását.

   Vállaljuk a kapcsoknál szivárgó és lyukas tömlők javítását.

A javításra levett tömlők helyett cseretömlőt és sugárcsövet biztosítunk.

A tűz elleni védekezés szintje  a javítás ideje alatt sem csökken.

Az ellenőrzési évben  egy esetben kifolyási nyomás mérést is kell végezni.

(lásd átfolyásmérés menüpont.) 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

(részlet)

II. FEJEZET

A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK FELÜLVIZSGÁLATA

33. § A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (e fejezet vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

 

34. § (1) A felülvizsgálatot végző személy tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.

(2) A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

(3) Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

(4) A tűzoltó-vízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,

b) a felülvizsgálat időpontját,

c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és

d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.


35. § A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben

a) megvizsgálja

aa) a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

ab) az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

ac) értelemszerűen a (szabadtéri) tűzoltó-vízforrásoknak az év minden szakában (tűzoltógépjárművel történő) megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát, és

ad) a korrózió elleni védelem épségét,

és

b) elvégzi

ba) a vízhálózatról működő tűzoltó-vízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig, és

bb) a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.


442. § (1) Az oltóvizet szállító vízvezeték–hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál

                200 mm–es kiáramlási keresztmetszetnél 

a) legalább 400 kPa (4 bar) kifolyási nyomás biztosított az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó              létesítményekben, 

b) legalább 300 kPa (3 bar) kifolyási nyomás biztosított a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben, és

c) legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomás biztosított

ca) a fali tűzcsapoknál, és

cb) a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben.” 


A rendelet teljes szövege letölthető a www.gov.hu honlap Jogszabálykereső menüpontjából!

Nyomtatvány letöltése itt.