TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA

 

Cégünk vállalja tüzivíz tározók, és medencék előírás szerinti karbantartását.

A medence algátlanítását és iszaptalanítását, a szívócső nyomáspróbáját illetve a nem megfelelő szívócső cseréjét, a hegesztéssel történő javítását ill. a javítás utáni korrózióvédelmet kell megoldani.

,

A munka elvégzését követően jegyzőkönyvet állítunk ki a tűzvédelmi hatóság részére, a munka elvégzéséről.

 

Kérje egyedi árajánlatunkat a medence karbantartásával kapcsolatban.

 

Az ár a medence méretétől, állapotától, illetve cégünk székhelyétől lévő távolságtól függ. 

 

Részlet a 28/2011 (IX.6) BM rendeletből

"168. Oltóvíz tározók

 

447. § (1) Az oltóvíz biztosítására – ha az más módon nem oldható meg – önálló víztárolót (medencét, tartályt) kell létesíteni.

(2) A víztároló befogadó képessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 m-rel lehet mélyebben a talajszintnél.

(3) A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthető legyen.

(4) A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

(5) Oltóvízként figyelembe vehetőa) a hűtőtorony vízmedencéjének vagy az egyéb, technológiai víznek – a tűzoltásra való felhasználás miatt – a technológiai berendezésben veszélyt nem előidéző,

b) a település közüzemi vízműve víztárolójának tűzoltási célra biztosított vízmennyisége is. A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsővezetékkel kell ellátni.

448. § (1) A szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8 méter magasságban kell kialakítani.

(2) A szívócsővezetékeket egymástól legalább 5 m távolságra kell elhelyezni.

(3) Oltóvízként számításba vehetők azok a nem időszakos természetes felszíni vizek (folyók, patakok, tavak) is, amelyek a védendő építménytől 200 méternél nincsenek nagyobb távolságra. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

(4) A vízszerzési helyet úgy kell kiépíteni, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető és az oltóvíz – a vízállástól függetlenül – mindig akadálytalanul kiemelhető legyen.

(5) A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó műszaki követelmények szerint kell felülvizsgálni és karbantartani."