TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA

 

Cégünk vállalja:

 

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.§, valamint a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján a    gazdálkodó egységre vonatkozó Tűz- és Munkavédelmi szabályzat és jogszabályban előírt mellékleteinek szükség szerinti elkészítését, aktualizálását a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően.
- Az adott tűz- és munkavédelmi jogszabályokban történt, Megbízót érintő változásokról Megbízó tájékoztatását.
- A Tűz- és Munkavédelmi szabályzatban foglaltak vezetőkkel és munkavállalókkal történő ismertetését, az új dolgozók alapképzését biztosító és a régi dolgozók részére évenként ismétlődő tűz- és munkavédelmi oktatást.
- Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelő időben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését és a felülvizsgálatok nyilvántartásának figyelemmel kísérését.
- Részvételt a tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken, a létesítmény felkészítését azokra, kapcsolattartást és szükség esetén együttműködést a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltósággal és a tűzvédelmi hatósággal.
- Évenkénti tűz- és munkavédelmi ellenőrzés megtartását, a tűz- és munkavédelmi szabálytalanságok felderítését. Megállapítások alapján javaslattételt a feltárt hiányosságok megszüntetésére a gazdálkodó szervezet vezetése felé, jegyzőkönyv, vagy szakvélemény formájában. A munkát akár folyamatos szerződés keretében, havi átalánydíjért is végezzük, kedvezményes áron.


Kérje egyedi árajánlatunkat.