TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA

 Cégünk vállalja hő és füstelvezető ablakok ellenőrzését és javítását.


A szolgáltatás díja típus és darabszám függő
Kérje egyedi árajánlatunkat!

Elkészítjük a füstelvezető ablakok és nyitószerkezetek nyilvántartást.
Kérés esetén tűzvédelmi költségvetést készítünk a várható időszakos javítások díjáról. (Ingyenes szolgáltatás)

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítását, rövid határidővel elvégezzük.

A palackok által működtetett ablakok nyitását nem a megrendelő palackjaival végezzük, így jelentős költséget takaríthat meg.

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

(részlet)

 228. Hő- és füstelvezetés

584. § (1) A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

(2) Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában a hő és füstelvezető rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani.

(3) Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.

(4) A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

(5) A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

(6) A túlnyomásos szellőztetésű füstmentes lépcsőházak mérését meg kell ismételni

a) ha a lépcsőházi füstmentesítés hatékonyságát befolyásoló változásra, átalakításra kerül sor,

b) 5 évente.

585. § (1) A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.

(2) Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

(3) A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.

(4) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

A rendelet teljes szövege letölthető a www.gov.hu oldal  jogszabálykereső menüpontjából!