TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK
TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS FORGALMAZÁSA
Tűzcsapjavítás
Komplett kivitelezéssel altalaji, földfeletti, fali tűzcsapok, száraz felszálló vezetékek javítását, cseréjét.


Beépített oltórendszerek
A beépített tűzjelző és oltóberendezés szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy ......


Vízhozammérés
Az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban vízhozam mérést kell végrehjatani.(Jkv.)


Tömlő nyomáspróba
A falitűzcsap-szekrényeket és tartozékait félévenként kell karbantartani, ellenőrizni, évente felülvizsgálni és egyes tartozékokat ötévenként nyomáspróbázni


Száraz felszálló vezeték nyomáspróba
Száraz tüzivíz-vezeték rendszert legalább félévenként kell ellenőrizni, karbantartani, felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni.


Tüzivíz medencék karbantartása
A víztárolókat félévente kell ellenőrizni, karbantartani, ötévenként felülvizsgálni és egyes elemeket nyomáspróbázni,


FirePro tűzoltó-rendszer
Egy költség hatékony aeroszolos tűzoltó-rendszer bemutatása.


beépített oltórendszerek telepítése
Cégünk fő tevékenységei között szerepel a beépített oltórendszerek telepítése és karbantartása. Vállaljuk vizes alapú, aeroszolos oltórendszerek, valamit gázzal


Tűzoltókészülék ellenörzése
A tűzoltáskor működésképtelen tűzoltó készülékről a hatóság felé bejelentést kell tenni; a tűzoltók a tudomásukra jutott esetekről a hatóságot értesítik.


Tűzoltó vízforrás ellenörzése
A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások...


Tűzgátló ajtók
A tűzoltásvezetőnek legyen lehetősége a hő és füst elleni védelem eszközeinek hatékony használatára, a füst- és tűzterjedés.......


Teljes körű tűz és munkavédelem
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19.§-ában, valamint a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII...


Hő és füstelvezető ablakok
A hő- és füstelvezető berendezés megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.


Tűzvédelmi oktatás
Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.


Tűzvédelmi bírság
Megjelent a 259/2011 (XII.7) Kormány rendelet a tűzvédelmi bírságról.


Cégünk minősítése
Cégünk beszállítói-szolgáltatói minősítése